Historik

Alternativ Trafik AB grundades år 1989 av Bo Berglund och Peter Magnesköld som allt sedan dess äger och driver företaget gemensamt.

Företaget startade i liten skala med en buss och drevs som deltidssysselsättning vid sidan av ordinarie arbeten. Verksamheten bestod då enbart av beställningstrafik.

Beställningstrafiken växte, och år 1993 var den så stor att företaget blev en heltidsverksamhet med två bussar i trafik.

Den första kommunala upphandlingen för skoltrafik vanns år 1996 i Bjuvs kommun och då utökades vagnparken med tre bussar.

År 1999 vanns ytterligare en upphandling för skoltrafik i grannkommunen Svalöv. Då utökades vagnparken ytterligare och omfattar idag sju bussar.

Sedan hösten 2010 kör vi inte skolskjuts längre, vi kör beställningstrafik och långlinjetrafik åt Swebus. Vagnparken består idag av sex bussar.

Developed by MXM COM AB